ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláąka] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

MTS

Author(s) / Autor(i): Andrej Lenčucha, Rafael Gajanec


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: Lego NXT - 32bit
Memory / Pamä»: 256KB
Freqency / Frekvencia: 48MHz
Sensors / Senzory: Lego reflection, touch
Driven by / Pohon: 9V Lego motor
Powered by / Napájanie: 7.4V Li-ion
Programmed in / Programovací jazyk: RobotC
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.