ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

Prekážka Dvere

Nová prekážka: od r. 2010 sa na dráhe sa môžu vyskytnúť dvere, ktoré musí robot definovaným úkonom otvoriť aby mohol v jazde pokračovať.

Dvere bud[ umiestnené na tuneli. Otvoriť sa dajú červenou kockou, ktorú treba odsunúť aspoň o 2 cm z jej pôvodného umiestnenia. Kocka môže byť umiestnená kdekoľvek na dráhe PRED tunelom s dverami. Bude umiestnená po ĽAVEJ strane dráhy vo vzdialenosti cca 15 až 20 cm od čiary. Na dráhe nebude nijako pripevnená, len voľne položená.


Umiestnenie a rozmery kocky.

Kocka má rozmery 10 x 10 x 10 cm a hmotnosť 500 g 250 g, natretá je červenou farbou. Kocka sníma svoju polohu a po odsunutí z pokojovej polohy aspoň o 2 cm ľubovoľným smerom sa otvoria dvere do tunela.


Otvorenie dverí na tuneli.

V prípade, že robot dvere nevie alebo nechce otvoriť, má nasledujúce možnosti:

Späť na pravidlá...© 2000-2010 Robotika.SK
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 18. 3. 2010, 10:43:48
Zodpovedný človek: Richard Balogh.