[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Zdeno Chára

Author(s) / Autor(i): Krúľok robotiky na CZ© sv. Frantiąka z Assisi v Bratislave: Martin Melicherčík, Ján Gunár, Róbert Andrássy, Ján Brieľnik, Matej Kamenický


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: Arm7
Memory / Pamä»: 256kB Flash / 64kB RAM
Freqency / Frekvencia: 48 MHz
Sensors / Senzory: IR seeker, Ultrazvukový
Driven by / Pohon: 2x NXT motor, 1 x RCX motor
Powered by / Napájanie: Li Ion
Programmed in / Programovací jazyk: NXC
Interesting / Zaujímavosti: Má svoj dres
WWW / Domáca stránka robota: capek.ii.fmph.uniba.sk/kompici

Description / Popis

Hokejista z Lego NXT s hudobným doprovodom.


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.