[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Vestigo

Author(s) / Autor(i): Martin Krivoą


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: Atmel ATmega32 16PU
Memory / Pamä»: 32kB Flash,2kB RAM, 1kB EEPROM
Freqency / Frekvencia: 16MHz
Sensors / Senzory: IR - fototranzistory,tlačidlá - nárazníky
Driven by / Pohon: 2x servo motor
Powered by / Napájanie: 5xAA akumulátory -motory,9V batéria - mikroprocesor
Programmed in / Programovací jazyk: C
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis

Robot v prvom kole sleduje čiernu čiaru pomocou IR senzorov. Ak narazí na prekáľku zaznamená si jej prítomnos» a zistí jej dĺľku, ktorú si následne zapamätá. Pri druhom a tre»om kole robot nasleduje čiernu čiaru a pokiaµ narazí na prekáľku prečíta z pamäte jej dĺľku a obíde ju, potom pokračuje v nasledovaní čiary.


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.