[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Quasimodo

Author(s) / Autor(i): Jakub Winiarz, Krzysztof Wnuk


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: Atmega 8
Memory / Pamä»:
Freqency / Frekvencia:
Sensors / Senzory:
Driven by / Pohon:
Powered by / Napájanie:
Programmed in / Programovací jazyk: C++
Interesting / Zaujímavosti: the Robot\'s interesting
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.