[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

MTS

Author(s) / Autor(i): Andrej Lenčucha, Andrej ®elezňák


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: Hitachi H8 - lego RCX
Memory / Pamä»: ??
Freqency / Frekvencia: 16MHz
Sensors / Senzory: Lego reflection
Driven by / Pohon: lego
Powered by / Napájanie: 6x AA
Programmed in / Programovací jazyk: NQC
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.