[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Lenco

Author(s) / Autor(i): Andrej Lenčucha, Andrej ®elezňák


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: ATmega168
Memory / Pamä»: 16KB
Freqency / Frekvencia: 20MHz
Sensors / Senzory: 5x reflection
Driven by / Pohon: TB6612FNG + 30:1 micromotor
Powered by / Napájanie: 4x AAA
Programmed in / Programovací jazyk: C++
Interesting / Zaujímavosti: pololu 3pi
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.