ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

Results / Výsledková listina

 
 
 
 

Contents / Obsah

 1. Linefollower / Stopár
 2. MicroMouse / Myš v bludisku
 3. MiniSumo
 4. Freestyle / Voľná jazda
 
 
 
 

Linefollower / Stopár

 1. [0:18] [3:00] [0:19]    TWAIN DeLorean (Ferran G. Burgada) from Barcelona
 2. [0:26] [3:00] [0:22]    Camerus 2 (Martin Povišer) z Robozoru
 3. [0:43] [0:30] [3:00]    Lenco (Andrej Železňák, Andrej Lenčucha ) z Trstenej
 4. [0:40] [3:00] [0:34]    Šnek (Tomáš Lašo) z Nitry
 5. [3:00] [0:36] [3:00]    PIC (Vlado Veselý) z Bratislavy
 6. [0:41] [3:00] [0:39]    SuperCallis (Roman Dvořák) z Robozoru
 7. [0:46] [0:44] [0:45]    LineReader (Dano Žilinec) z Bratislavy
 8. [3:00] [0:47] [3:00]    Donatello (Ján Bačík) z Košíc
 9. [3:00] [3:00] [0:48]    Missile bot (Ján Hudec) z Kováčovej
 10. [3:00] [3:00] [0:53]    Callis 2 (Lukáš Čížek) z Robozoru
 11. [3:00] [3:00] [0:67]    OldTimer (Radim Stoklasa) z Banskej Bystrice
 12. [3:00] [3:00] [0:70]    weseli (Viktor Veselý) z Bratislavy
 13. [1:37] [1:14] [3:00]    Yunimin (Bedřich Said) z Brna
 14. [1:34] [3:00] [1:20]    AMO (Rudolf Hlaváček) z Brna
 15. [1:24] [1:22] [1:21]    edgar (Miroslav Kalinovský) z Bratislavy
 16. [3:00] [1:33] [1:21]    Prianic (Juraj Fojtík) z Vrábľov
 17. [1:22] [1:34] [1:35]    Maxwell (Adam Krovina) z
 18. [3:00] [3:00] [1:25]    QickCallis (Robozor team) z Českých Budějovic
 19. [1:36] [1:34] [1:32]    SBot (Peter Molčány) z Bratislavy
 20. [3:00] [1:35] [1:52]    Frankie (Dominik Fedor) z Jakloviec

Note: Times in seconds for each run, 3 minutes for unsuccessful run ([3:00] - see rules).

Statistics: This category registered total 57 robots. Really did particicpate only 35, and only 20 from them did succeed in minimum 1 run. Only 4 robots did succesfully in the all 3 runs.

Pozn.: Časy sú v sekundách za jednotlivé pokusy, ak dráhu neabsolvoval celú, zaráta sa 3 minúty ([3:00] - viď pravidlá).

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 57 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 35, z toho dráhu absolvovalo aspoň raz iba 20 robotov. Z nich iba 4 mali všetky tri pokusy úspešné.  
 
 
 

MicroMouse / Myš v bludisku

 1. 39,00 s 1:[0:39,00]    Anna (Peter Kuťák) z Považskej Bystrice

The first number is so called contest time (see rules) and then the best achieved time together with the number of run. The contest time counts also the penalties for the touch of the robot and total time spent in the maze.

Statistics: This category registered 14 robots. Actually only 4 of them did contest and only 1 from them did solve the maze.

Uvedený je tzv. súťažný čas (viď pravidlá) a potom najlepší dosiahnutý čas s číslom pokusu. Súťažný čas zahŕňa aj trestné sekundy za dotyky a zohľadňujú aj celkový čas v bludiskou od štartu.

Vyčiarknuté roboty sa síce prihlásili, ale súťaže sa nezúčastnili.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 14 robotov. Súťaže sa zúčastnili už len 4, z toho cestu bludiskom našiel jediný.  
 
 
 

MiniSumo

Final / Finále

 1. Robot Boczek (P. Elias, M. Gazda, M. Staszkiewicz) Kraków, Polska
 2. Robot DIABLO (Pavol Pavlík) z Liptovského Mikuláša
 3. Robot Eurorobot (Konar Robotic Club) Wroclaw, Polska
 4. Robot Infra-EYE 2 (Dalibor Kadlíček) z Piešťan
 5. Robot Zosia (Grzegorz Wasik) Polska
 6. Robot Bumper (Vojtěch Srdečný) z Robozoru

 7. Robot Eurorobots (Konar Robotic Club) Wroclaw, Polska
 8. Robot Kamikadze (Josef Szylar ml.) z Robozoru
 9. Robot F.E.A.R. (Matúš Vavrík) z Hlohovca


Prehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Group A / Skupina A

 1. Robot F.E.A.R. (Matúš Vavrík) z Hlohovca
 2. Robot Infra-EYE 2 (Dalibor Kadlíček) z Piešťan
 3. Robot Bumper (Vojtěch Srdečný) z Robozoru

 4. Robot FastSumo (Roman Dvořák) z Robozoru
 5. Robot MTS (Andrej Železňák, Andrej Lenčucha) z Trstenej
 6. Robot Zeus (Dubašák, Kormaník, Kováčová) zo ŠPMNDaG
 7. Robot Flash Toy (Robozor team) z Českých Budějovic
 8. Robot Grapler (Anton Šaradín) z Považskej Bystrice
 9. Robot Brix (Miloš Fojtík) z Vrábľov

ToDo
Prehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Group B / Skupina B

 1. Robot Eurorobot (Konar Robotic Club) Wroclaw, Polska
 2. Robot Boczek (P. Elias, M. Gazda, M. Staszkiewicz) Kraków, Polska
 3. Robot Eurorobots (Konar Robotic Club) Wroclaw, Polska

 4. Robot MERLIN2 (Pavol Pavlík) z Liptovského Mikuláša
 5. Robot Yonago (Adrian Dylík) zo Svinnej
 6. Robot Spection (Juraj Fojtík) z Vrábľov
 7. Robot Ferb (Adam Erdziak) z Vrábľov
 8. Robot Cholerik (Lukáš Čížek) z Robozoru
 9. Robot Finias (Jiří Budský) z Vrábľov

ToDo

Prehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Group C / Skupina C

 1. Robot DIABLO (Pavol Pavlík) z Liptovského Mikuláša
 2. Robot Zosia (Grzegorz Wasik) Polska
 3. Robot Kamikadze (Josef Szylar ml.) z Robozoru

 4. Robot Hunter (Mariusz Zalewski) Nowa Sól
 5. Robot Don Salieri (Kryštof Celba) z Robozoru
 6. Robot DDR! (Alexander Sütő) z Košíc
 7. Robot Franek (Artur Grzela) Polska
 8. Robot Andy (Ondřej Hlinka) z Robozoru
 9. Robot Magni (Bernhard Mayer) Künzing
 10. Robot Bega (Lukáš Benický, Rafael Gajanec) z Trstenej

ToDo

Prehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Not participate / Hnutie nezúčastnených

Statistics: Total 44 robots did register, only 28 did come. Robots were divided into the 3 groups, finale enters 3 best from each group.

Štatistika: Prihlásilo sa spolu 44 robotov. Súťaže sa zúčastnilo len 28, z časových dôvodov súťažili v troch skupinách, z každej postúpili traja najlepší do finále.  
 
 
 

Freestyle / Voľná jazda

 1. Robot Alex (Andrej Pauliny) z Bratislavy
 2. Robot Lego Segway AGH Team (Łukasz Bondyra, Paweł Górka, Jakub Tutro, Krzysztof Wesołowski), Kraków
 3. Robot Hati (Bernhard Mayer) Künzing,
Note: First three places are the jury decision based on the presentation, poster and technical design. Other places were not determined. Pozn.: Prvé tri miesta určila porota na základe prezentácie, posteru a technického riešenia. Ďalšie poradie nebolo určené.

Jury price / Cena poroty

Statistics / Štatistiky

Total numbers of 72 robots did participate:

Napokon teda súťažilo 72 robotov:

Number of contestants / Počet súťažiacich:

Pripomienky a sťažnosti: balogh slimacik elf.stuba.sk

Comments send to: balogh [at] elf.stuba.sk© 2000-2009 Robotika.SK
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 18. 5. 2009, 09:53:18
Zodpovedný človek: Richard Balogh.