<< Netradičná súťaž
Roboty na pochode
Na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave bola netradičná súťaž – preteky mobilných autonómnych robotov. Väčšinou išlo o trojkolesové vozidielka, ktoré mali za úlohu zvládnuť jednoduché úlohy.
Víťazný robot CyberBug II Jopyho Hečku (Foto Jopy Hečko)
V prvej súťažnej kategórii s názvom Pathfollower bolo cieľom čo najrýchlejšie prejsť do cieľa po trase vyznačenej tmavou čiarou. Úloha bola skomplikovaná výskytom prekážok – zámerných i nečakaných. K tým prvým patrilo napríklad prerušenie vodiacej čiary na úseku asi 10 cm, tunel a podobne. Tie nečakané pochádzali najmä od zvedavých fotografov, ktorí svojimi zábleskmi pripravili optickým senzorom robotov horúce chvíle. Víťazný robot Cyber Bug II skonštruovaný Jopym Hečkom poháňali dva upravené modelárske servomotorčeky. Jednoduchá, ale efektná kon- štrukcia z plastu nezaprela povolanie autora, ktorý pracuje ako grafik v reklamnej agentúre. Na riadenie použil malý mikropočítačový modul Basic Stamp, ktorý sa dá programovať v jazyku Basic a pre svoju jednoduchosť sa (napríklad v USA) často používa pri výučbe základov mikroprocesorovej techniky. Veľkou výhodou robota Cyber Bug II boli infračervené detektory prekážky, takže ju mohol zaregistrovať vo veľkom predstihu a včas naplánovať jej obchádzanie. Na druhom mieste skončil robot Emil, ktorého až z Ostravskej technickej univerzity priviezol doktorand Jiří Cyroň. Jeho robot by mal „žiť“ vo vitríne katedry a pohybovať sa tam po podobnej čiare ako na súťaži. Životaschopnosť robota je zabezpečená sledovaním stavu akumulátorov a pri ich vyčerpaní sa ide sám dobiť (nakŕmiť) zo špeciálneho zariadenia. Robota poháňali dva servomotory Futaba riadené dvoma mikroprocesormi. Dráhu snímali tri optosenzory, ďalšie tri detekovali prekážky. Po dokončení bude mať aj vlastné hodiny, takže v noci bude môcť chodiť spať. Tretiu cenu získal robot v domácich farbách. Jeho konštruktér Róbert Naništa, študent 3. ročníka FEI, mu dal meno Kubo. Podobne ako robot Emil, aj Kubo na svoju konštrukciu spotreboval mnoho dielcov zo známej stavebnice Merkur. Ako pohon využíval krokové motorčeky z vyradených disketových jednotiek zo starého počítača. Na riadenie použil jednoduchý a lacný mikropočítač Atmel 2051. Nevýhodou sa ukázalo použitie kontaktných spínačov ako detektorov prekážky, takže robot si musel prekážku doslova „oťukať“, čím strácal cenné sekundy. Napätie sprevádzalo štart robota F.A.A.K., ktorý síce obsahoval niekoľko zaujímavých technických riešení (spomeňme napr. vyhľadávanie čiary pohyblivým ramienkom, ktoré pochádzalo z rozbitého harddisku), ale napokon pre drobné technické problémy nedokázal prejsť celú dráhu. Sedemásťroční poslucháči SPŠ elektrotechnickej zo Zlatých Moraviec, ktorí napokon pre technické problémy neodštartovali, odchádzali však zo súťaže s odhodlaním o rok zvíťaziť. Smola sprevádzala aj druhú súťažnú kategóriu – Micromouse (myš v bludisku). Úlohou robota – myši bolo nájsť cestu bludiskom a prejsť ju čo najrýchlejšie. Žiaľ, na štart neprišiel z rôznych dôvodov žiaden súťažiaci. A tak bludisko ostalo hodenou rukavicou pre konštruktérov ďalšieho ročníka súťaže. Divácku zábavu sľubovala kategória Voľná jazda. V nej opäť dominoval Jopy Hečko. Najprv ukázal možnosti stavebnice Lego Mindstorm, z ktorej zostrojil pásové vozidlo. A to by pri vhodnom naprogramovaní dokázalo konkurovať súťažiacim v kategórii Pathfollower. Potom však prítomných doslova očaril dvoma chodiacimi robotmi postavenými z oveľa jednoduchšej stavebnice Lego Technics. Záver súťaže spestrila ukážka mobilného inšpekčného robota MIRO. Vyvíjajú ho pracovníci katedry automatizácie a regulácie v rámci projektu, ktorého cieľom je vytvoriť robota na nasadenie do nebezpečných či zamorených oblastí. Súťaž mala výbornú atmosféru a vďaka skvelému organizačnému tímu sa podarilo zabezpečiť aj priamy prenos súťaže na internet, kde si možno pozrieť aspoň zostrih záznamu.
Ing. RICHARD BALOGH


Ak by ste o rok radi zmerali svoje sily v jednej z uvedených kategórií, pozrite sa na internetovú stránku http://www.robotika.sk/, kde nájdete nielen spomínaný videozáznam, ale aj fotografie konštrukcií z tohto ročníka, pravidlá toho budúceho a napokon aj prihlasovací formulár. Ak nemáte internet, napíšte na uvedenú adresu a propozície súťaže dostanete poštou.


Ing. Richard Balogh
Katedra automatizácie a regulácie
FEI STU, Ilkovičova 3,
812 19 Bratislava
E-mail: balogh@elf.stuba.sk
<<