číslo 10, október 2001
Botanický konsenzus
Predstavujeme projekty SAV v 5. rámcovom programe EÚ
Prvé DVD videorekordéry a kamery
sa už v zahraničí predávajú. Budú úspešnejšie ako DVD prehrávače?
Novinky z astronómie a kozmonautiky
novinky z astronómie a kozmonautiky
„Znovuzrodenie“ lietajúceho krídla
je spojené najmä so zvýšením pravdepodobnosti preniknutia takého lietadla cez protivníkovu obranu
Aby pohyb neubližoval
Šport očami fyziky
Prečo bije srdce pravidelne (a čo potom, keď nie)
ako riadi príroda (a lekár) rytmus srdca
„Ohňomilný“ chrobák
lesný požiar ho priťahuje
Kde sa vynálezy rodia aj realizujú
klub tvorivosti
Roboty na pochode
Netradičná súťaž
číslo 10, október 2001