Technické informácie

Časomiera

Casomerac Michal SemancikAko časomerné zariadenie sme využili PLC firmy Siemens typ S7-200 s CPU 212, napájaný zdrojom Simens PS-307 (24V / 5A). Začiatok a koniec merania času bol indikovaný prerušením svetelného lúča optickej závory Visolux GLV 18-8-KK-1379/25/46. Zdroj modulovaného svetelného žiarenia obsahuje snímač samotný, návrat lúča späť do snímača sme realizovali definovanými odrazkami. Výsledný čas zmeraný PLC sme preniesli do počítača IBM PC a z obrazovky odčítali jeho hodnotu. Celé zariadenie oživil študent Bc. Michal Semančík.

Obr. 10. . Michal Semančík so svojou časomierou


Naspä»


O túto stránku sa stará a je za ňu zodpovedný: Richard Balogh. Posledná zmena: 16. mája 2000